OPĆI UVJETI POSLOVANJA

Last Updated: January 22, 2023

Ovi opći uvjeti poslovanja (zajedno s dokumentima na koje se poziva u njima) primjenjivi su za usluge i rezervacije napravljene na Stranici čija je svrha dovesti Korisnika u kontakt sa Iznajmljivačima plovila putem online platforme koju je razvio Helmquest.

Molimo Vas da pažljivo pročitate ove uvjete prije početka korištenja usluga sa Stranice budući da sadrži važne informacije o Vašim pravima i obavezama, kao i uvjete našeg načina poslovanja. Korištenjem naših usluga i Stranice potvrđujete da prihvaćate ove uvjete i da se slažete kako ih se pridržavate. Ukoliko se ne slažete s ovim uvjetima, molimo Vas nemojte koristiti naše usluge i Stranicu.

1. Osnovni pojmovi
Helmquest (HQ)
: HELMQUEST, Vl. Domagoj Mršo, OIB: 72989469655, Ulica Božidara Magovca 48, 10000 Zagreb, Hrvatska
Iznajmljivač: Svaka fizička, pravna osoba ili charter kompanija koja posjeduje ili upravlja vlasništvom plovila, ili predstavnik takve osobe koji obavlja djelatnost iznajmljivanja plovila na profesionalnoj osnovi i želi staviti plovilo na raspolaganje Korisniku putem Stranice.
Korisnik: Svaka fizička ili pravna osoba koja želi unajmiti plovilo od Iznajmljivača putem Stranice.
Stranica (Online platforma): www.helmquest.hr, www.helmquest.com
Usluge: Povezivanje pravnih i fizičkih osoba koje žele iznajmiti plovilo putem online platforme koju je razvio HQ.
Troškovi usluge: Naknade za usluge koje pruža HQ.

2. Namjena i područja primjene
Ovi opći uvjeti korištenja (u daljnjem tekstu “Opći uvjeti”) primjenjuju se na rezervacije napravljene na Stranici čija je svrha je dovesti Korisnika u kontakt s Iznajmljivačem za najam plovila.
HQ povezuje Korisnika koji želi iznajmiti plovilo sa Iznajmljivačem plovila, putem online platforme. HQ kao posrednik nije sudionik ugovora o najmu, koji se izravno zaključuje između Iznajmljivača i Korisnika. Opći uvjeti ne uređuju odnose između Iznajmljivača i Korisnika, oni su uređeni zasebnim ugovorom koji potpisuju Korisnik i Iznajmljivač. Ako se utvrdi da je jedna od klauzula Općih uvjeta nevaljana ili neprikladna, ugovor će ostati primjenjiv u svim svojim odredbama osim onih koje se smatraju nevaljanim i neprikladnim, ukoliko se može nastaviti bez ovih klauzula.

3. Prihvaćanje Općih uvjeta poslovanja i ugovora
Opći uvjeti besplatno su dostupni i vidljivi bilo kojem Iznajmljivaču ili Korisniku sa Stranice www.helmquest.hr. Iznajmljivač i Korisnik ne smiju koristiti usluge HQ bez prethodnog prihvaćanja Općih uvjeta. Prije svake rezervacije Korisnik izjavljuje da on/ona se upoznao s Općim uvjetima i prihvatio ih potvrdom rezervacije plovila ili bilo koje druge usluge koju potražuje od HQ.

4. Isključenje od odgovornosti
HQ zadržava pravo u bilo kojem trenutku isključiti Korisnika koji se ne pridržava ovih Općih uvjeta i to bez prethodne najave. Sve netočne informacije priopćene HQ od strane Iznajmljivača ili Korisnika mogu dovesti do prekida pristupa Usluge za Korisnikom.

5. Zahtjev za najam plovila od strane Korisnika
Korisnik može poslati zahtjev za ponudu putem online platforme www.helmquest.hr. Poslane ponude/opcije od HQ prema Korisniku su privremene i imaju ograničen životni vijek. HQ savjetuje Korisnika da odluku o potvrdi rezervacije za dostavljenu ponudu/opciju donese unutar tri radna dana iz razloga što ponuda/opcija ima limitirani životni vijek.

6. Potvrda rezervacije najma plovila od strane Korisnika
Korisnik se o potvrdi rezervacije izjašnjava prihvaćanjem ponude koju je HQ dostavio Korisniku putem e-maila. Bez obzira na način rezervacije, Korisnik je obaviješten da najam plovila nije zajamčen dok se rezervacija ne izvrši. Potvrda rezervacije plovila od strane Korisnika prema Općim uvjetima, ostvaruje se potvrdom o prihvaćanju ponude koju je Korisnik zaprimio od HQ putem e-maila . Prihvaćanjem ponude Korisnik se obavezuje uplatiti depozit Iznajmljivaču ili HQ u iznosu od 50 % ukupnih troškova rezervacije plovila. Ukupan iznos svih troškova rezervacije plovila vidljivi su na ponudi koju je Korisnik zaprimio putem e- mail od strane HQ. HQ savjetuje Korisniku da pričeka sa potvrdom rezervacije sve dok nije sa sigurnošću spreman ići prema potvrdi rezervacije. Razlog tome je što HQ po povrdi rezervacije plovila u ime Iznajmljivača zatjheva depozit u iznosu od 50% ukupnog iznosa svih troškova rezervacije plovila.

7. Otkazivanje rezervacije od strane Korisnika
Prihvaćanjem Općih uvjeta Korisnik je svjestan činjenice da potvrdom rezervacije HQ ima zakonsko pravo potraživati iznos od 50% ukupnih troškova rezervacije plovila od Korisnika. Ukoliko, iz bilo kakvih razloga Korisnik odluči odustati od rezervacije plovila nakon što je potvrdio rezervaciju, HQ će zakonski potraživati iznos od 50% ukupnih troškova rezervacije plovila kako je definirano ovim Općim uvjetima.

8. Otkazivanje najma plovila od strane Korisnika
Ako se Korisnik ne može ukrcati na unajmljeno plovilo na datum dospijeća iz bilo kojeg mogućeg razloga, naplaćuju se sljedeće naknade za otkazivanje:

– 30 % ukupnog iznosa za otkazivanje između 100 do 71 dana prije originalnog datuma ukrcaja
– 50 % ukupnog iznosa za otkazivanje između 70 do 41 dana prije originalnog datuma ukrcaja
– 100 % ukupnog iznosa za otkazivanje manje od 40 dana prije originalnog datuma ukrcaja

9. Nemogućnost iznajmljivanja plovila uslijed djelovanja više sile
HQ ili Iznajmljivač neće biti odgovorni za bilo kakav gubitak, štetu, troškove, kašnjenje ili neuspjeh u izvršenju ugovora koji proizlazi uslijed djelovanja više sile, uključujući, ali ne ograničavajući se na više sile, rat ili terorističke aktivnosti (prijetnje ili stvarne), građanske nemire, prirodne ili nuklearne katastrofa, požar, poplave, neizbježni tehnički problemi s prijevozom, zatvaranje ili zagušenje zračnih luka, nepredviđene promjene javnih rasporedi, djelovanje elemenata, epidemija, pandemija, pobuna, piratstvo, štrajkovi, djela javnog neprijatelja, federalni ili državni zakoni, industrijski spor i bilo koji drugi uzrok izvan razumne kontrole Iznajmljivača i HQ koji onemogućuje nastavak poslovanja.

U slučaju kašnjenja ili neuspjeha izvedbe na temelju gore opisanog događaja:
Sva plaćanja prema Iznajmljivaču ili HQ koristit će se kao kredit za budući najam plovila. Nema povrata novca. Iznajmljivač i HQ radit će s Korisnikom na rezerviranju novog plovila koje je prihvatljivo Korisniku, na novoj lokaciji ili sa novim datumom, ili oboje, ovisno o raspoloživosti i željama Korisnika. Ako obe strane u to vrijeme ne mogu rezervirati novo plovilo, Korisnikov depozit će ostati kao kredit od strane Iznajmljivača i/ili HQ.

10. Posada i planiranje rute
Skipper kao zapovjednik plovila je glavna odgovorna osoba za sigurnost posade, putnika i plovila.
Skipper kao zapovjednik plovila, prema Zakonu o sigurnosi u plovidbi, ima sva prava iskrcati člana posade ili putnika sa plovila, ukoliko ustanovi da isti ugoržava sigurnost plovidbe.
Skipper kao zapovjednik plovila, uvijek donosi odluku o planiranju rute, u skladu sa sigurnosti posade, putnika, sigurnosti plovila i vremenskih uvjeta.

11. Inspekcija plovila, Check-in i Check-out
Korisnik je dužan vratiti plovilo Iznajmljivaču u dogovoreno vrijeme i na dogovoreno mjesto. Plovilo mora biti čisto, neoštećeno, a spremnici goriva moraju biti puni. Ako Korisnik ne vrati plovilo Iznajmljivaču u točno vrijeme i na ispravno mjesto, Korisnik je suglasan platiti 300% dnevne cijene za svaki dan kašnjenja, naplaćeno po satu. Zakašnjeli povratak može biti opravdan u slučaju više sile pod uvjetom da Korisnik odmah obavijesti charter tvrtku. U slučaju angažiranja bilo kojeg člana posade, brod se mora vratiti u bazu zadnju noć najma – petak, najkasnije do 17:00 sati.

12. Pritužbe
Ukoliko Korisnik ima bilo kakvu pritužbu tijekom razdoblja najma plovila, trebaju o tome obavijestiti HQ i/ili Iznajmljivača plovila koji će nastojati riješiti potencijalne probleme. U razmatranje će se uzeti samo prigovori i pritužbe iznesene u pisanom obliku dostavljene na e-mail.