Pravila Privatnosti

Last Updated: February 18, 2023

1. OSNOVNI POJMOVI

1.1. Ovo su Pravila privatnosti (u daljnjem tekstu: Pravila privatnosti) obrta za usluge Helmquest(u daljnjem tekstu: HQ).

1.2. Donosi ih Helmquest, Obrt za usluge, Vl. Domagoj Mršo, OIB: 72989469655, Ulica Božidara Magovca 48, 10 000 Zagreb, (u daljnjem tekstu: HQ) kao voditelj obrade.

1.3. Ova Pravila privatnosti uređuju pitanja obrade Vaših osobnih podataka kao posjetitelja web stranice www.helmquest.hr te općenito kao kupaca, poslovnih partnera i korisnika usluga.

1.4. Ukoliko imate pitanja u vezi Pravila privatnosti ili želite saznati više o tome kako prikupljamo i obrađujemo Vaše osobne podatke možete se obratiti našoj službi za zaštitu osobnih podataka putem email adrese info@helmquest.hr

1.5. Ova verzija Pravila privatnosti primjenjuju se od 23. travnja 2021.

2. KOJE VAŠE OSOBNE PODATKE OBRAĐUJEMO?

HQ obrađuje samo one podatke koji su nam nužni za ostvarenje svrhe web stranice www.helmquest.hr , te one podatke za koje ste nam prethodno dali svoju privolu.

Obrađujemo slijedeće podatke:

2.1. U slučaju da ste ispunili kontakt formu pri zahtjevu za rezervaciju plovila, prikupljamo podatke koje ste nam dali pri ispunjavanju iste; kao što su: ime, prezime, adresa, grad i poštanski broj, kontakt telefon, email adresa. Ovi podaci će se obrađivati u svrhu slanja posebnih pogodnosti i akcija na proizvode i usluge HQ ako ste nam za to dali adekvatnu privolu.

2.2. U slučaju da ste naš postojeći ili potencijalni poslovni partner obrađujemo osobne podatke kontakt osoba ili nositelja pripadajućeg pravnog subjekta, koji su potrebni za uspostavljanje ugovornog ili drugog poslovnog odnosa.

2.3. Informacije o komunikaciji s djelatnicima HQ, te ostalim upitima ili zahtjevima upućenim HQ kao što su: komunikacija s HQ. putem telefona, e-pošte, kontakt obrazaca istaknutim na web stranici www.helmquest.hr

2.4. U slučaju rješavanja vaših reklamacija, obrađujemo vaše osobne podatke koji su nam nužni za rješavanje reklamacije.

3. NA TEMELJU ČEGA OBRAĐUJEMO VAŠE OSOBNE PODATKE?

3.1. Vaše osobne podatke obrađujemo jer nam zakonski propisi nalažu određena postupanja, ili jer je obrada nužna za izvršavanje ugovora, ili kako bi se poduzele radnje prije sklapanja ugovora ili temeljem naših legitimnih interesa, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode pojedinaca koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka.

3.2. Vaše osobne podatke obrađujemo kada je to potrebno za sklapanje i ispunjenje prava i obveza koje proizlaze iz ugovora o najmu plovila, u svrhe unaprjeđenja našeg poslovanja i Vašeg korisničkog iskustva (npr. kada Vas kontaktiramo radi ocjene zadovoljstva našim uslugama). Osobne podatke uglavnom prikupljamo izravno od Vas, kada naručite određenu uslugu ili ispunite kontakt formu.

4. TKO JOŠ IMA PRISTUP VAŠIM OSOBNIM PODACIMA?

4.1. Pristup Vašim osobnim podacima imaju osobe/tvrtke sa kojim surađujemo, u smislu izvršenja rezervacije plovila ili neke druge usluge koju pruža HQ. No, i u tom slučaju te osobe/tvrtke imaju pristup samo onim osobnim podacima koji su im nužni za ispunjenje pojedine konkretne svrhe.

4.2. HQ će osobne podatke ispitanika prosljeđivati drugim primateljima isključivo na temelju zakonske obveze, odnosno opravdanog zahtjeva ovlaštenog javnog tijela. Po potrebi osobni podaci

će se prosljeđivati i pouzdanim partnerima u svrhe omogućavanja korisničke potpore, održavanja informacijskog sustava ili sličnih potreba uz obvezne mjere povjerljivosti i zaštite podataka.

5. KAKO ČUVAMO VAŠE OSOBNE PODATKE?

5.1. Sigurnost Vaših osobnih podataka nam je bitna te poduzimamo sve razumne mjere kako bismo ih zaštitili. Zbog toga HQ, zajedno sa svojim pružateljima IT i drugih usluga, primjenjuje najbolje industrijske standarde uz primjenu naprednih informatičkih, tehničkih i fizičkih sigurnosnih rješenja i sustava kontrole.

5.2. Osobne podatke koje prikupimo o Vama čuvamo u sigurnom okruženju. Vaši osobni podaci su zaštićeni od neovlaštenog pristupa, otkrivanja, uporabe, izmjena ili uništenja od strane bilo koje organizacije ili pojedinca.

6. KOLIKO DUGO ČUVAMO VAŠE PODATKE?

6.1. Prikupljeni podaci bit će pohranjeni samo onoliko dugo koliko je to potrebno za gore navedene svrhe. Vaši se osobni podaci neće čuvati u obliku koji omogućuje da budete identificirani duže nego što HQ razumno smatra da je neophodno za ostvarenje svrhe za koju su prikupljeni ili obrađeni. HQ će određene osobne podatke čuvati u vremenskom periodu koji propisuje zakon odnosno propis koji obvezuje HQ na čuvanje podataka.

6.2. HQ neće čuvati Vaše osobne podatke duže nego što su Vaši osobni podaci nužni radi ispunjenja određenih namjena

7. KOLAČIĆI

Podaci o korištenju web stranice koje HQ pohranjuje putem kolačića (”cookies”) na osobno računalo ispitanika. Kolačići su informacije spremljene na računalo u trenutku pregledavanja internetske stranice koje omogućavaju jednostavnije korištenje budući da spremaju postavke za internetsku stranicu (jezik ili adresa) te ih pri ponovnom pokretanju iste iznova aktiviraju. Ovo omogućava stranici da prikaže informacije prilagođene potrebama ispitanika. Koriste se dvije kategorije kolačića: (1) nužni kolačići, bez kojih bi funkcionalnost naše web stranice bila smanjena i (2) dodatni kolačiće koji se koriste za analizu web stranice i u marketinške svrhe. Dodatni kolačići se koriste samo uz Vašu prethodnu privolu. Pri Vašoj prvoj posjeti web stranici, pojavit će se obavijest koja će od Vas zatražiti privolu za postavljanje dodatnih kolačića . U slučaju da ste dali Vašu privolu, smještamo kolačić na Vaše računalo, a obavijest se neće više pojavljivati dok je kolačić aktiviran. Nakon isteka vijeka trajanja kolačića, ili ako kolačić aktivno izbrišete, obavijest će se ponovno pojaviti prilikom Vašeg sljedećeg posjeta web stranici, te će se ponovno pojaviti poziv na davanje privole.

8. ZAVRŠNE ODREDBE

8.1. HQ nije odgovoran za načine i uvjete rada trećih strana.

8.2. HQ zadržava pravo izmjene i dopune dokumenta te će isti biti objavljeni na web stranici